Personvern

 

Vi behandler persondata ifølge 
Lov om Personopplysninger. Opplysninger 
som kan knyttes til deg som person vil aldri 
bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter 
eller bli koblet med andre eksterne register.